Indsigelse mod lokalplan for etageboliger op mod Kastellet

Lokalplan for etageboliger i Kongensgade og op mod Kastellet

Det er med stor bekymring vi i foreningen ser en lokalplan fremlagt som er uden respekt for de kulturværdier vi skal værne om. Kastellet er et fredet fortidsminde. 

Det er planlagt at bygge etageboliger i op til 5½ etager mod Kastellet og 4½ etager mod Kongensgade. I indledningen til forslaget fastslås det at planen er i overensstemmelse med Boligplan Fredericia. Dette er en tilsnigelse idet Kommuneplanen 2009-21 forudsætter en etagehøjde på max. 4 etager netop på dette sted. Falstersgades bygninger der dominerer karréen er på kun 2½ etage. Nabobebyggelser i Kongensgade er 3 etager og i Dronningensgade 3½ etager. I henhold til planloven skal der gives særlig begrundelse når en ny bebyggelse i kystnær zone afviger fra den eksisterende bebyggelse. En forøgelse af bygningshøjden til 5½ etager vurderes ifølge lokalplanen, ikke væsentlig!

Som begrundelse anføres urigtigt på side 16, at det eksisterende byområde er bebygget med 3½ og 4½ etager! Tillige påstås det, at den nye bebyggelse vil passe naturligt ind i den eksisterende! Man skal vist have specielle briller på for at opfatte ”tilpasningen” af de savtakkede forskudte gavle med sorte tage og hvide facader til de eksisterende meget lavere ejendomme med rødt murværk og tegltage. Hertil kommer, en citatforvanskning idet terminologien for en etagehøjde på 5½ etage normalt forudsætter, at tagetagen gående fra gavl udnyttes i et 5 etages hus. Planlæggerne har i dette tilfælde været så smarte at udforme facaden som en række gavle så der i virkeligheden er tale om 6 etager. Billedlig talt fremstår den således foreslåede 6-etages facade med en savtakket skyline der skærer i vort fredede Kastel.

På lokalplanens forside er kastellets område markeret med grøn signatur. Denne illustration passer ikke med virkeligheden.  Tillige angives det i anbefalingen af planen på side 29, at bebyggelsen har en afstand mod syd til kastellet på 18 m. Dette er en vildledning af læseren idet afstanden mod sydøst kun er ca 8 m.! til Kastellet. Den i planen viste højdekurveplan og snit burde vise, at genboen i Kongensgade, Fredericia C ligger i et niveau 6 m. = 2 etager lavere! Dette problem belyses slet ikke! I den forbindelse undrer det at byrådet over hals og hoved vedtager en lokalplan, som slet ikke tager hensyn til en tilpasning til det nye store byområde. Som bekendt løftes sløret i denne måned for de muligheder der er.  Som nabo til det planlagte Fredericia C kan den planlagte bebyggelse forudses at fremstå uharmonisk.

Ved fremlæggelse af planen trues der med et ”0- alternativ”  med en forladt byggegrund såfremt lokalplanen ikke godkendes. Bygningskultur Fredericia kan anvise mange andre gode muligheder for at bebygge denne grund. Muligheder der respekterer den eksisterende bebyggelse og især Kastellet. Det er yderst betænkeligt, at en lokalplan, der skal vurderes af byrådet og borgerne er fyldt med misinformation og ikke giver mulighed for en objektiv vurdering.

I 2007 bestilte Byrådet Gehl Architects til at fremlægge en strategi- og byrumsplan. Denne er udarbejdet med mange gode visioner, men åbenbart allerede nu arkiveret. Helt afgørende er det, at udsigten fra voldens stier til bæltet kun undtagelsesvis spærres af bygninger.  I den foreliggende plan lader man hånt om dette krav. Det er således igen ved nærværende lokalplan dokumenteret, at Fredericia i høj grad har brug for en arkitekturpolitik. Der kan henvises til, at Vejle har en og mange byer er på vej. Igen kunne man ønske, at vi havde en Stadsarkitekt til at styre en sådan politik og vejlede politikerne, der som lægfolk ikke umiddelbart kan forventes at være i stand til at bedømme byplaner og byggeprojekter. Bygningskultur Fredericia har mange gode medlemmer, men vi efterlyser borgere der interesserer sig for at vi får en bedre by.

Bent Hammeken

Lokalplan 311 kan ses på www.fredericiakommune.dk

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s