Kommentarer til Fredericia C

Kommentarer – tilbagemelding efter gennemgangen af projekt- og procesbeskrivelser den 23. november.

Tak for en fin gennemgang af de indsendte forslag.  På mødet gav jeg udtryk for en del holdninger, som der i det væsentlige er tilslutning til i vor forening. I foreningen har vi ved flere møder, også offentlige, beskæftiget os med Fredericia C og resultatet kan ses på vor hjemmeside www.bygningskulturfredericia.dk

Efterfølgende udtaler jeg mig som formand, det kan ikke undgås, at mine faglige holdninger som arkitekt og mangeårige arbejde med by- og landskabsplanlægning også kommer til udtryk. I flæng og uden prioritetsrækkefølge kan nævnes følgende vigtige forhold:

Biltrafik og parkering:  Der bør på et tidligt tidspunkt fastlægges en strategi således at hverken trafikken eller parkerede biler ødelægger planmulighederne. Vi har I vores oplæg peget på, at byggegrunden er kostbar, for kostbar til at optages af parkerede biler. Derfor foreslået at al primær biltrafik og parkering sker i et åbent underplan.  Alle bygninger skal piloteres –antageligt 12-15 m ned.  Der skal ske en fjernelse af forurenet jord så denne etage er konstruktivt og volumenmæssigt til rådighed. Udfordringen er, at sikre planet mod oversvømmelse og gøre planet åbent, attraktivt for færdsel.  Med hensyn til oversvømmelsesfaren, der alligevel eksisterer i området, henvises til Hollandske og især Japanske løsninger på dette problem.

Linieføringer for gader: Det er med stor tilfredshed vi ser, at forslagene prioriterer fortsættelsen af de nord-sydgående gader. At Oldenborggade som indfaldsgade skal have gode passagemuligheder på tværs af trafikken. Vi har også peget på at nogle ns-gader bør gøres bredere for en bedre forbindelse til midtbyen og udnyttelse til gadeliv med boder osv.- som Ramblaen i Barcelona.

Om den grønne ring voldanlæg og kanaler: Flere forslagsstillere foreslår den forurenede jord anvendt til skærmvold mod Shell. Volden skal ikke alene skærme for Shell’s tankanlæg, men også for tankskibe ved kajen udfor Fredericia C.  Det synes at være glemt i høringen til revision af miljøgodkendelsen, som er under behandling denne måned. Det er en god ide at anlægge en vold. Volden bør udformes som Prinsessens bastion. Der har i øvrigt aldrig været – eller planlagt voldanlæg langs vandet! Vi foreslår den grønne ring placeres mod vandet og ikke diagonalt gennem området.  Det vil være bedst at prioritere arealet mod vandet så rummeligt som muligt for ophold og klimaafskærmende. Ikke dele grønne områder i to – det skønnes der ikke at være areal til. Der bør heller ikke bygges for tæt mod vandet således at ophold i og ved boligerne og bygninger medfører gensidige gener ved aktiviteter i det offentlige rum. Området skønnes ikke stort nok til at udføre et kanalsystem – det er en romantisk tanke som vil forhindre gode planløsninger. Kanalsystemet ville også kræve gennemstrømmende vand hvis det ikke skal fremstå som ildelugtende snavset brakvand. At omdanne den sidste flydedok til lystbådehavn i forlængelse af gl. havn ville være en overkommelig og brugbar midlertidig løsning.

Nærklimaløsning: Alle Fredericianere ved, at klimaet mod bæltet kan være hårdt og vindomsust.  Derfor bør opholdszonen langs kajen udformes med største opmærksomhed og af en bredde på ikke under 30 m så der er mulighed – måske efter vindtunnelforsøg – at udforme et rart opholdssted og bufferzone for bebyggelsen og baglandet.  Jeg har ikke fundet et forslag der belyser dette problem nærmere.

Bebyggelsens skala:  Er et meget vigtigt punkt! 

Det er vigtigt at tage udgangspunkt i den nuværende by med overvejende huse på 2- 3½ etager.  Denne højde passer med hensyn til gadebredder og lysforhold bedst.  Så hellere tæt og lavt end højhusblokke som Hafencity Hamburg. Samtidig giver huse af denne størrelse bedst mulighed for kontakt med omgivelserne.  Der bør være variation. Så som i den eksisterende by bør gadefacaden for de enkelte huse ikke være for stor max. 15-25 m. Gadeplanet forbeholdt specialbutikker og serviceerhverv, klinikker mv. samt spisesteder – specielt ved Gl. Havn. Enkelte bygninger for kulturhus og lignende kan rejse sig som Landmarks. Der giver nem orientering.

Mangfoldighed og liv:  Der bør være plads til mange aktiviteter, men jeg mener man bør undgå kontorhusbyggeri. Kontorer vil 16 timer i døgnet henligge som ”sorte pletter” og give en stor trafik i dagtimerne til skade for miljøet.

Dybvandskajen:  Kræver stor vedligeholdelse. Den kan ikke omdannes til ”strandbred”.  I skrivende stund ligger der to tankskibe – afstandskrav fra tankskibe til nærmeste bebyggelse bør afklares af hensyn til planlægningen.

Bent Hammeken arkitekt m.a.a.

Formand Bygningskultur Fredericia

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s