Klage til naturfredningsnævnet

Vedrørende Lokalplan 311, Fredericia Kommune.

Der fremsættes herved klage over nævnte lokalplan, der er vedtaget af Byrådet ved et ekstraordinært møde den 29, december 2010.

Lokalplanen drejer sig om byggeri der er underlagt Naturbeskyttelseslovens §18 idet det drejer sig om byggeri tæt mod Fredericia Vold, der er fredet fortidsminde.

Nærmeste punkt for den omhandlede boligblok på 4½ etager er kun 8 m. fra Kastelsgraven og parkeringspladsen anlægges foran bebyggelsen, umiddelbart mod Kastellet.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2009-2021 der har en max. bebyggelseshøjde på 4 etager på dette sted.  Derfor er der uden offentlighedsfase vedtaget et kommuneplantillæg II i forbindelse med fremlæggelse af lokalplanen. Denne giver mulighed for 5½ etager.  Fremgangsmåden kan ikke anses for normal.

Efter indsigelserne har Byrådet vedtaget at bebyggelsen skal være 4½ etager. Bebyggelsen er beliggende inden for den nye linjeføring for beskyttelse af Fredericia Vold, udarbejdet af Miljøcenter Odense og tilsendt kommunen ved brev af 18. dec. 2009.

Bygningskultur Fredericia er af den mening, at bygningsproportionerne er for store i forhold til Fredericia Vold og at parkeringspladsen tilslører Kastellets struktur.

Vi anmoder derfor om:      

  • At der kun gives tilladelse til bebyggelse i 3 etager hvilket svarer til den eksisterende bebyggelse i karréen.
  •  At motivet fra Kommunens side om at gennemføre byens karréstruktur gennemføres ikke alene ved at bygge en blok i gridnettet, men også gennemføre gadeforløbet der er forudsætningen for bystrukturen.  Bajonetten forlænges til Kongensgade hvor den ganske betegnende får et bajonetknæk idet den pt. skal forbi en ældre utidssvarende bygning.

Herved kan offentligheden få adgang fra Kongensgade til Kastelsindgangen.

Det vil skabe liv og færdsel i området.

Parkering kan eventuelt foretages vinkelret mod syd på denne ny gade, men bedst ville det være at henvise parkering til en kælderetage.  Massiv parkering foran Kastellet bør undgås. Efter det planlagte skal offentligheden have en usynlig, ikke servitutbelagt, adgang fra vest til Kastellet gennem en privat parkeringsplads, der uden tvivl får parkeringsrestriktioner.

Der bør forlanges et mindst 15 m bredt græsbeklædt friareal mod Kastelsgraven.

–         I lokalplanen og bemærkninger til indsigelserne er der fra Kommunens side lagt op til at den ny bebyggelse skal fremstå i nutidig arkitektur og materialer i kontrast til den eksisterende bebyggelse. I modsætning hertil mener Bygningskultur Fredericia at den ny bebyggelse naturligvis bør være nutidig arkitektur, men ser meget gerne muret byggeri og tegltage eller materialer, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse. Pladematerialer og reflekterende metalfacader bør undgås. Frem for alt bør facaderne udformes med respekt for den menneskelige skala hvilket vil være med til at fremhæve voldsystemets monumentalitet. Ovennævnte bør præciseres i den endelige lokalplan. Fredericia Kommune er tilsynsmyndighed for overholdelse af Fortidsmindebeskyttelseslinien. I denne sag har Fredericia Kommune særlige interesser der tilgodeses ved at overdimensionere byggeriet. Bygningskultur Fredericia føler ikke sagsbehandlingen er foretaget uvildigt, objektivt og med respekt for fortidsmindet, Fredericia Vold. Vi håber vor klage imødekommes og er gerne til tjeneste med uddybning af denne. I forbindelse med behandlingen vil en stedlig besigtigelse måske være nødvendig for at  forstå forholdene. Faktura for klagegebyr bedes stilet til Bygningskultur Fredericia og tilsendt mig.

Med venlig hilsen

Bent Hammeken arkitekt m.a.a.

Formand Bygningskultur Fredericia

(Lokalforening under Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur)

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s