Formandens beretning den 26. oktober 2011

Efter den sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med mig Bent Hammeken som formand, Leif Carlsen sekretær og Henning Bøgh kasserer. Desuden består bestyrelsen af Kirsten Gorell, Jacob Jacobsen og Flemming Nissen samt John Harpøth endvidere Uffe Steiner Jensen der er kommunens repræsentant.

Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder og drøftet bl. a. lokalplaner, bevaring af bygninger, optimering af voldanlæggets fremtræden og benyttelse. Synliggørelse af foreningen for at få flere og aktive medlemmer. Aktiviteter for medlemmerne.

Som borgernes talerør er det vigtigt at vi har en tæt dialog med byrådets medlemmer.

Byrådet har tilkendegivet at ville åbne op for større borgerinddragelse i planlægningen. Især i forbindelse med planlægning af nye områder som Fredericia C. Endvidere får vi nu lokalplaner til udtalelse. Disse planer har en blivende indflydelse på både gamle og nye byområders udseende.

I den forbindelse er det meget vigtigt vi har en forening med mange og aktive medlemmer så vi kan få alsidige meningstilkendegivelser. Ellers risikerer enkelte af os at blive udskældt som smagsdommere hvad et byrådsmedlem kaldte os ved et interview i Dagbladet.

Vi har været inddraget i planerne om nedrivning af Fælledvej 46 – en karakterististisk bindingsværksejendom fra områdets begyndelse som fritids-og sommerhusområde Endvidere Sandalhus.  Vi blev støttet af Uffe Steiner J. men i begge tilfælde trak vi det korte strå.

Da Retten flyttede til Kolding og forlod lokalerne i Øster Voldgade søgte vi at få bygningen bevaret så autentisk som muligt. Den blev af os foreslået brugt til Stadsarkiv, Lokalhistorisk arkiv, foredragssal og et besøgssted for fæstningshistorien.

Desværre blev vor protest ikke taget til følge og bygningen er nu radikalt ombygget til daginstitution for børn med en ucharmerende tilbygning der foruden af os også blev udskældt af pressen og naboerne. Tillige blev der anlagt en parkeringspladsplads på voldarealet lige op ad bastionen.

Af andre sager bør nævnes  porten i Prinsessegade med det store billedskærerarbejde i træ. På foranledning af vort aktive medlem Tyge Salvig er der nedsat en lille arbejdsgruppe for at få den bevaret.  Det er endnu ikke lykkedes at finde en løsning trods flere møder. Cohrs gl port der sad i Danmarksgade, sidder nu i bagsiden af den nedlagte sølvvarefabrik og er også i farezonen.

Lokalplan 311 vedrørende 5½ etages boligbyggeri og parkering tæt op ad Kastellet indklagede vi for Natur- og Miljøklagenævnet. Vor protest og klage medførte en reduktion af etagehøjden til 4½ etage og en ændring af tagene til normale sadeltage i stedet for savtakkede facadegavle. Vi havde gerne set et 3-etages byggeri på dette sted der højdemæssigt ligger 2 etager over byggegrunden for Fredericia C.

Vi har deltaget i flere høringsmøder vedrørende Fredericia C konkurrencen og føler også der er blevet lyttet til vore meninger og udsagn. Disse har blandt andet gået ud på at friholde arealet for biltrafik og parkering samt at holde bebyggelse i en menneskelig skala på 3 – 3½ etage. Dialogen med Fredericia C´s projektkontor og den nye leder Jens Christensen pågår.

Her den sidste måned har spørgsmålet været om det beskadigede hus i Norgesgade overfor Kirkegården skulle genopbygges.  Det er der heldigvis bred enighed om da det er af betydning at bevare harmonien i husrækken. Så sent som i dag har jeg fået en lokalplan vedrørende Lillebælts-Alle- kvarteret til foreningens udtalelse. Den er udarbejdet i forbindelse med diskussionen om tilladelse til nedrivning af Nørager,  Lillebælts Allé 18 til fordel for opførelse af et hus i en arkitektur der svarer til vor tid og funktionsønsker. Vi er da også blevet spurgt og inddraget mere, og med de tanker og ideer vi kan tilføre planlægningen håber vi at være med til at forbedre byens fremtidige udseende.

I det kommende foreningsår vil vi:

  • Stadig arbejde på at kommunen får en arkitekturpolitik der kan bruges til et dagligt redskab for borgere og sagsbehandlere.
  • Fastholde dialogen med Fredericia C´planlæggere. Vi har også en aftale med Planchefen Karin Niemann, jeg har været til flere møder med hende og vi er enige i  at holde en god samtale gående.
  • For at få flere borgere på banen arbejder vi på en fotokonkurrence hvor man for eksempel fremviser fotos af 6 bygninger man synes er gode og 6 man mener er dårlige.  Det kan være med til at belyse overfor beslutningstagerne hvad det er den alm. borger/bruger af byen synes om.

Vi har som mål fremover at få flere medlemmer og i den forbindelse arbejder vi fortsat med at synliggøre foreningen og dens gode formål ved hjælp af en frugtbar dialog mellem borgerne, politikere og planlæggere.

Bent Hammeken

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s