Category Archives: – Forslag vedr. Kemiragrund

Her kan du se alle de forslag foreningen har modtaget vedrørende udnyttelsen af Kemira-grunden, og du kan kommentarer på dem – eventuelt ved at tilføje noget nyt til en given ide.

Forslag vedr. den samlede vision

Bygningskultur Fredericia holdt i november/december 2007 en række offentlige møder på Depotgården om planlægningen af den nye bydel. Som et resultat af disse møder blev der udarbejdet et forslag til samlet plan for området. Dette forslag har Bygningskultur fredericia sendt til kommunen. Forslaget er beskrevet i vedlagte notat planlc3a6gning-for-kemira-grunden, og illustreret i følgende skitser
 
map00011
map00001
 
 
Demonstratorium for forskellige bæredygtige bysamfund. Den nye bydel skal inspirere hele verden, så forskellige kulturer kan få et bud på, hvordan man bygger bæredygtigt i verdensklasse. Læs mere om forslaget ved at klikke på næste ord international-demonstratorium-for-bc3a6redygtige-bysamfund3
 

sanse hus/rum … et sted hvor vi kan få lov til at bruge vores sanser eks.. en park med blomster / træer hvor der er forskellige lys kejler med bevægelse der belyser rummet så disse træer og blomster får forskelligt lys på sig .. Væggene omkring kan være fyldt med kunst fra forskellige kunstnere i byen og der kan laves skulptur udstilling i den ene ende ( et form for kreativ tankegangs hus) både for børn og voksene…(man kan hver anden dag have tændt for lystsejlerne så man på 2 dage får to forskellige indtryk af det kunst der er udstillet. en med alm lys og en med kunstigt lys i forskellige farver der rotere i rummet … samtidig skal der være højtalere med stille og roligt musik..

Glas væg ud mod vandet , da udsigten skal bevares… mellem træerne skal der være plads til at spise madpakker (borde og stole) evigt tæpper.

Reklamer

Debat om udnyttelse af Kemira-grunden

im_fredericia

På vores hjemmeside kan du deltage i debatten om, hvordan Kemira-grunden bør udnyttes – på langt sigt – og indtil området for alvor begynder at blive bebygget.

Du kan komme med dit eget forslag ved at sende en mail til Flemming@Nissen.mail.dk, eller du kan kommentere eller skrive videre på andres forslag, ved at hente forslaget under “kategorier” hvorefter du skal “klikke” på den sætning, hvor der står kommentarer eller Comments, skrive din email.adresse, skrive dine kommentarer, og så sende meddelelsen.

Konklusion på Bygningskultur Fredericias møderække

Tak til borgerne, byen og bladet

– om møderækken Mellem afvikling og udvikling.

Sådan forløb møderne

Bygningskultur Fredericia (BF) afholdt i samarbejde med Fredericia Dagblad (FD) en møderække om Kemiragrunden i Kongensgade 111. Formålet med disse møder var at skabe nogle realistiske rammer for den kommende udvikling omkring Gammel Havn, heraf titlen: Mellem afvikling (- af den belastende industri) og Udvikling (- udviklingen af et nyt byområde)

Første møde blev indledt af Henning Bøgh på vegne af BF, og blev en dialog mellem fortidens Fredericia og nutidens borgere. Her fortalte museumschef Bodil Schelde historien om en volddækket Sønderstrand, en idyllisk Havnemølle og en fredfuld lysthave – den gamle Karoline Lund – der blev forvandlet til et område med kulgårde, salt- og sæbesyderier og kemisk industri. Den kemiske industri spredte sig under forskellige navne, om end fredericianerne blev ved med at kalde den “Syren”. Med “Syren” som udgangspunkt kunne tekniks direktør Erik Jespersen komme ind på de miljømæssige aspekter. Den efterfølgende debat, med redaktør Marianne Husted FD, som ordstyrer viste med at tydelighed, at fredericianerne interesserer sig for deres by.

Andet møde blev politikernes aften. Det var de tunge drenge der var kørt i stilling borgmester Uffe Stener (S), viceborgmester, formand for teknisk udvalg Peder Hvejsel (V) og byrådsmedlem Mads Lund (I). Jacob R. Jacobsen fra BF bød velkommen til mødet. Politikerne fortalte om deres visioner, og dermed blev aftenen en dialog mellem nutidens borgere og fremtidens Fredericia. Som man kunne forvente, fik Marianne Husted FD en hård opgave som ordstyrer, da debatten ind imellem også blev både hård og partipolitisk, men at borgerne engagerer sig i udviklingen, kan der ikke være tvivl om.

Tredje og sidste møde indledtes med en kop kaffe i Kemiras gamle kantine. Her bød BFs formand Bent Hammeken velkommen. Aftenens indleder projektchef Jesper Kjærgaard fra Fredericia C, viste først Fredericia C-filmen, og tog derefter deltagerne med rundt om Kemiragrunden tilbage til mødelokalet i Kongensgade. Trådene fra de tidligere møder blev taget op ynder kyndigt ordførerskal af erhvervsredaktør Christian Ingemann FD.

Hvad kom der ud af møderne

Allerede fra første møde stod det klart at borgerne ville noget med Kemiragrunden. Godt nok tager det mange år før området er fuldt udbygget, men fredericianerne vil have adgang til havnen og grunden allerede i år.

Man ønskede området beplantet, gerne med brede stier der markerer det gamle vejnet. Hvor der skal bygges kan der være plæner, eller plantes pil og poppel. Netop pil og poppel vokser hurtigt så der skabes læ, men de har også evnen til at suge forurening op af undergrunden. Nogle foreslog plakatstandere eller planceudstilling, hvor borgerne kan følge planerne – og herfra til vægavis er der ikke langt. Et kæmpe Sankt Hansbål allerede i år, for at fejre at borgerne har fået grunden tilbage, blev der også foreslået.

Mange have gode bud på hvad der skal ske “i mellemtiden”: Bycamping for autocampere, byggelegeplads, anlæggelse af grill-område og afholdelse af loppemarked for private. Eller hvad med lystfiskerpavillon, energilegeplads i samarbejde med DONG, gratis togforbindelse mellem Madsbyparken (Banegården) og Fredericia C.

Hvorfor ikke udnytte Svovlsyrekaj til krydstogtsskibe blev der spurgt. Det giver penge til havnen, og omsætning til byens forretninger. Fredericia kunne godt klare 4 anløb om ugen – og der sejles faktisk fra marts til og med oktober. Sig ikke at fredericianerne mangler ideer.

Også fremtiden kom med

Mange borgere ønskede at fremtidens byggeri på havnen bliver grønt. Ikke blot i form af energirigtigt byggeri, men at der kommer mange grønne områder. Alle ønskede et relativt lavt byggeri – Fredericia er ikke til højhuse på havnen. Borgerne ønskede også et blandet byggeri, hvor “almindelige mennesker” får råd til at bo.

Et gennemgående ønske var kanaler. Alt lige fra en enkelt kanal op langs Oldenborggade til gennemførelse af Frederik d. III.s kanaler blev foreslået. Kanaler både til sejlerfolket og til almindelig glæde for byens indbyggere. Godt nok er kanaler dyre at grave og vedligeholde, men de kunne give den nye bydel karakter.

Tak til borgerne, byen og bladet

Tilbage til overskriften. BF skylder borgerne en stor tak for den opbakning vi fik. Der kom i gennemsnit 75 deltagere til hvert møde, og spørgelysten fejlede ikke noget. Tak til byen, hvor det er muligt for ganske få kroner at få stillet mødelokaler til rådighed, og hvor politikerne beredvilligt stiller op, hvor en museumsinspektør, en teknikdirektør og en projektleder kommer når man kalder. Tak til bladet – Det er Fredericia Dagblad, der uden tøven sagde ja til samarbejdet. De stillede med professionelle ordstyrere, og bragte referater fra møderne.

De som ikke tog ordet i møderne kan stadig være med. Skriv et indlæg her på vores hjemmeside, her kommer alle til orde.

Et forsøg på en konklusion

Hvis der kan drages én konklusion ud af denne møderække så må det være; at fredericianerne ønsker liv på havnen. Uanset hvilken retning drøftelserne tog, så var kravet om liv det tilbagevendende tema. Det gik igen i ideerne om de grønne områder, det var drivkraften i ønskerne om blandet byggeri, om kollegier, om plejehjem om luksusboliger og om alment byggeri. Det var også derfor ønsket om bopælspligt gik igen. I al planlægning de senere år har kodeordene været café og kultur. Smarte arkitektord når “varen skal sælges”. Fredericia har fået et nyt begreb som politikere og planlæggere skal leve op til: Vi vil have liv på havnen.

Hent inspiration ude i verden

Følgende hjemmesider kunne være gode til at søge yderligere inspiration:  

Dansk Arkitektur Center (DAC) er en projektorganisation, som arbejder med udvikling og formidling af viden om arkitektur, byudvikling og byggeri.

Vores formål er at skabe bred interesse for arkitekturen og dens rolle i samfundet samt at bane vej for nye idéer og udvikling på tværs af byggebranchen. Vi arbejder således inden for rammerne af en såkaldt kulturprofil og erhvervsprofil.

DAC sætter kort fortalt fokus på, hvordan arkitekturen skaber både kulturel og økonomisk værdi for mennesker, virksomheder og samfund – i disse år med særligt øje for, hvordan arkitektur og byudvikling kan bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling både i økonomisk, socialt og miljømæssigt perspektiv.

Vi tilbyder en bred vifte af faglige og kulturelle aktiviteter, herunder 
udstillinger, undervisning, guidede ture, faglige og kulturelle arrangementer samt hurtig adgang til viden og nyheder på nettet.

De fleste projekter gennemfører vi i samarbejde med danske og internationale samarbejdspartnere, der deler vores visioner.

DAC er basisfinansieret af et partnerskab bestående af Realdania, Økonomi- og Erhvervsministeriet, og Kulturministeriet. DACs projekter finansieres gennem projektrelaterede indtægter og tilskud fra ministerier, fonde, sponsorater og samarbejdsaftaler med erhvervsvirksomheder.

 

Adressen til hjemmesiden er: www.dac.dk

 

 

I starten af dette århundrede blev et stort industriområde ved havneområdet i Malmø omdannet til en helt ny bydel. På området havde der tidligere været Malmø’s store værft Kockums.

 

Fredericia byråd har blandt andet besøgt området for at hente inspiration til arbejdet omkring ”Kemira-Grunden”.

 

Adressen til hjemmesiden er: http://home.att.net/~amcnet/bo01.html

 

I hjertet af Hamborg, direkte ud til Elben i et område som tidligere har huset pakhuse tilhørende havnen i Hamborg er et spændende byudviklingsområde i gang. Området er på 157 ha.

 

Fredericia byråd har blandt andet besøgt området for at hente inspiration til arbejdet omkring ”Kemira-Grunden”.

 

Adressen til hjemmesiden er:  http://www.hafencity.com/

 

Et andet område i Hamborg der i disse år omdannes fra et gammelt industriområde til en ny bydel kan der ses nærmere om på nedenstående link.

 

Adressen til hjemmesiden er: http://www.iba-hamburg.de/de/00_start/start.php

 

Omkring bæredygtige byer kan henvises til hjemmesiderne :

 

http://www.dac.dk/visArtikel.asp?artikelID=4780

 

http://sustainablecities.dk/da

 

 

Andre sider til inspiration kan være:

 

http://www.fredericiakommune.dk/NR/rdonlyres/3A155BCC-5B4B-4FCB-B788-73F6EDE7DE36/29520/fred00206.pdf

 

http://www.fredericiakommune.dk/FredericiaKommune/Menu/kommunen/faktaomfredericiakommune/aktogregisterindsigt/Kemiragrunden/informationkemiragrund.htm

 

http://www.fredericiac.dk/

 

http://www.gehlarchitects.com/?#/159372/

 

 

Forslag vedr. fiskerne

Gode lystfiskerpladser og evt. etablering af nogle faciliteter for lystfiskerne i form af pavillon hvor de kan sidde og spise deres madpakker.

Forslag vedr. børnene og deres bedsteforældre

Legepladser til forskellige aldre

Ny skole på området til erstatning for Købmagergade Skole

Energilegeplads – etableres i samarbejde mellem Fredericia Kommune og DONG ENERGY

Friluftscenter 

Børnehaver og skoler som i overgangsperioden får ansvaret for nogle ”haver og lignende” i området.

 

Byggelegeplads

Forslag vedr. kunsten

Kunstudstillinger (skulpturer).

Koncertarrangementer på området

Område med udendørs musikinstrumenter som børn og voksne kan muntre sig med.

Friluftsscene

 

Skiftende udstillinger i skurvogn

Robert Jacobsens skulptur “Store Robert” som Københavns bystyre har sagt nej  tak til. En 72 m høj jernskulptur. Gruppen bag har sat sig for at rejse kapital. Den kan opstilles i tilknytning til det nye by-område