Opgaver

Foreningen arbejder på at udbrede kendskab til og interesse for Fredericias udseende. Med det formål arrangeres blandt andet byvandringer både i den indre by og uden for voldene gennem udvalgte områder, hvor eksperter fortæller om de pågældende steders historie og arkitektur. 

Ligeledes arrangeres der udstillinger og foredrag til belysning af det arbejde, der gøres i andre byer, eller om emner som beplantning, fortovs belægning, forretningers facader og skilte m.m. Foreningen uddeler hvert år en plakette som en særlig påskønnelse til et hus, som er smukt og pietetsfuldt vedligeholdt, eller som har tilføjet en ny æstetisk værdi til stedet. Ligeledes uddeles der blomster til husejere for særlig god og gedigen istandsættelse eller vedligeholdelse.

Foreningen tager kontakt med myndighederne og arbejder blandt andet gennem møder med byrådets planudvalg og teknisk forvaltning på at henlede opmærksomheden på de områder, hvor vi finder, at det er en opgave for det offentlige at træde til og sikre bevaring, restaurering eller forskønnelse, ligesom der fremføres kritik af kommunale eller andre planer eller arrangementer, som vi frygter kan skæmme byen. 

 

Myndighederne har hørt vore argumenter og har taget tråden op, hvilket ses tydeligt af resultaterne i de forløbne år.

Foreningen har ikke selv midler til rådighed til støtte for restaurering af ældre huse.

Fra 1993 er der givet mulighed for at få statsstøtte på op til 50.000 kr. til forbedring af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Foreningen råder interesserede husejere til at kontakte kommunens tekniske forvaltning, at tale med en arkitekt, der er indstillet på bevaring, at henvende sig til en håndværker, som har sans for og evne til at udføre restaureringsarbejdet på de ønskede betingelser og til at være kritisk med materialer og udførelse og endelig at sørge for, at byggeriet bliver indpasset i  omgivelserne, og at der tages hensyn til bestående nabo- og genbohuse.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s